понеделник, 23 октомври 2017 г.

CCH #260 Color combination

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for Haloween. The winners will be announced on Wednesday.  


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема ' Хелоуин'.Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme:  Color combinationSo let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаКомбинация от цветове.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is Crafty Sentiments.
Спонсори този път са  Crafty Sentiments

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 
Miroslava Miroslava- He loves me

Iskra - He loves me

Geesje - He loves me


Coming soon
Coming soon

Coming soon

We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Hugs
Miroslava


сряда, 11 октомври 2017 г.

Winners CCH #258

Hi everyone!

It's time to announce the winner and Top 3 for Challenge # 258 - Add an animal

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #258 - Добави животно!

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.


The Random winner of CCH #258 who will receive her prize froBeccy's Place is: 

Рандом победителя от ССН #258 който ще получи наградата си Beccy's Place е:                                                                    18. Repolainen 
Congratulations! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления! Моля, пишете ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме Вашата награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

                                                                   8. Anita

                                                                   29. Beatriz  


                                                                     81. Heidi  


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.
Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на мейла със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

Hugs
Em